2020. június 25., csütörtök

Új fizika, avagy Szép újVilág-III.
 • B  Megvan a Soros érdekeltségek befektetőinek névsora húsz évre visszamenőleg!
 • Sb  Úgy újságolod, mintha valami lehetetlen küldetést hajtottál volna végre. Egy vezető demokráciában egy élenjáró hálózatkutatónak ez nem is lenne feladat, hisz az adatoknak nyilvánosaknak kéne lenniük.
 • B   Tudod Te, hogy mennyi időnk ment rá a fantom cégek strómanjai mögött megbúvó valódi tulajok dekódolására? 
 • Sb   El tudom képzelni! Látod tehát, honnan dől a lé.
 • B    Látom: szellemi szinten alig fejlődtünk valamit a két eljövetel között, képmutatók, harácsolók, élvhajhászók vagyunk.
 • Sb   Te is?
 • B   Engem is beszőtt a háló.
 • Sb   Naná, hogy felétek is csörgedezett a lóvé! Ezért lesz most marha pipa rád a befektetői csoport!
 • B   ??? 
 • Sb   Nem szembesítettétek őket időben a kézenfekvő, egyszerű ténnyel: vezető hedge found befektetőként ők képviselik napjaink finánctőkéseinek krémjét. A fasizmus ismérveihez meg nem is szükséges egyéb, mint finánctőke és annak gátlástalan birodalomépítő törekvései.
 • B   Nem tudták?
 • Sb   Honnan tudták volna? Attól még egyszerű, átlagműveltségű, jó szándékú, hétköznapi emberek, hogy elképzelhetetlen vagyoni értéket halmoztak fel, ugyanis az intelligencia és a vagyoni állapot közötti korrelációt  nem tudták kimutatni a tudományos kutatások.
 • B   Akkor a hipergazdagok hálózatépítése a gazdasági hatalmuknak a politikai hatalommal történő egyesítése és kizárólagossá tétele egy irreverzibilis folyamat? Bele kell törődnünk a pénzhatalmi elit diktatúrájába? 
 • Sb   Édes egykomám, evvel a szerencsétlen, mafla kérdéssel végére jártál a türelmemnek! Miféle zabla adatott nékem? Miféle tudomány adatott a pénzhatalmi elitnek? Az még csak hagyján, hogy vezető keresztény hálózatkutatóként a tudomány nevében hivalkodsz a jövő kiszámíthatóságával, miközben halvány utalást sem teszel a második eljövetelre. Azonban az már mindennek a teteje, hogy ennek az egyszerű elvek mentén működő érdekcsoportnak a mozgását sem vagy képes láthatóvá tenni nem is a jövőre, csupán a múltra és jelenre nézvést! 

2020. május 7., csütörtök

Új fizika, avagy szép újVilág-II. • B   A hétszentségit! Kezd összeállni a kép: Te kvantumdzsampingolni óhajtasz. Tudnod kell, hogy totálisan felkészületlen a lovad!
 • Sb   Eb ura fakó, ki gondolt volna ki olyat, hogy majd a zablám bírálja meg a lovam képességeit!?
 • B   Megzaboláztatattam! 
 • Sb   Ízlelgesd csak a szenvedő szerkezetet, mert írva vagyon: "lesz sírás-rívás"!
 • B   Csakhogy az jövő időben vala!
 • Sb   Átírtam, hisz mondám: jelen.
 • B   Na, abban is tátong egy setét lyuk: a veres paripa.
 • Sb   Legyen, tehát az Államok hadserege a veres paripa!
 • B   Azt a sistergős, mennydörgős hétszázát, azt a paripát ugyan meg nem üli senki, levetett mán egy-két elnököt is!
 • Sb   Ha ugyan senki sem,  maga a Fenevad bizonyosan megkísérli!
 • B   És ki légyen az?
 • Sb   Megmutatja magát, ám nem egy személy.
 • B   Nem személy?
 • Sb   Nem ezt mondám.
 • B   Bocsánat! Megértettem. Ki, ha én nem?!  
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

 • Sb   Te, mint világhírű hálózatkutató, mennyire vagy figyelmes?
 • B   Teszteljük le!
 • Sb   Tanulmányoztad a JFK- merényletről készült filmeket?
 • B   Igen.
 • Sb   Rögvest kiderül, mennyire voltál alapos. Jöhet az egyetlen tesztkérdés?
 • B   Jöjjön!
 • Sb   Mekkora volt a matematikai esélye annak, hogy a Garrison nagy perének idejére (1967) a meghallgatható tanúk közöl annyian elhaláloznak, mint amennyien?
 • B   Százezer trillió az egyhez.
 • Sb   Ezt behallottad!
 • B   Nem úgy mondja helyesen a szleng - ha ugyan lehet ilyet kijelenteni - , hogy: "ezt benézted!"
 • Sb   Én viszont semmit sem mondok alaptalan. Felőlem vissza is nézheted!


 • B   Igazad van! A szolgai fordítás megtévesztett. A helyes fordítás: 100 billiárd az egyhez az esélyszám.
 • Sb   Tanulság?
 • B   Bármennyire is valószínűtlen egy esemény bekövetkezte, az mégis halálbiztosan kiváltható, amennyiben a szükséges energiák befektetést nyernek. 
 • Sb    Tudomány' hálás lehet a CIA-nek, mert ellentmondásmentesen szinkretizálta a vallást a természettudománnyal és nem csupán jogalapot, de igazolást teremtett  a második eljövetel quantum jumping-jának lehetőségére.
 • B   Miként következik az alantas sorozatgyilkos energiákból egy ilyen emelkedett jelenség? 
 • Sb   Lazits! Ezek csak energiák. Pozitívok, avagy negatívak, egyre megy, mert az ikerfoton polarizációs koincidencia értelmében egy szempillantás alatt polaritást cserélhetnek.

2020. március 20., péntek

Új fizika, avagy Szép újVilág - I. • B   Ha jól gyanítom, Heisenberg relációs tétele a kiindulási pontunk, mely szerint a megfigyelő hatást gyakorol a kvantumrendszer viselkedésére, azaz befolyással rendelkezik felette.
 • SB   Kérlek, vedd elő a makroszkópodat!
 • B   Jól értelek?
 • Sb   Remélem! Az anyag-energia ekvivalencia értelmében melyik energia a legjelentősebb?
 • B   A szellemi energiáink. Ha a tudomány ügyetlenül veti be szellemi energiáit, akkor - láttuk - a kvantumrendszerre gyakorolt hatás eredménye az atomenergia hadiipari felhasználása (Manhattan-terv).  
 • Sb   Elfogadom a sommás kinyilatkoztatásod, tehát nem kívánom vizsgálat tárgyává tenni a Manhattan-tervet.
 • B   Jézusom, csak nem  az 1514-es Dózsa vezette parasztfelkelést pécézted ki!?
 • Sb   Ugyan, túlontúl nagy történelmi lépték az 500  év!
 • B   Atyavilág!  2001 szept. 11.-i események? 
 • Sb   Óh, nem! Apró darabokra cincálhatta volna a fehér lovat birtokló tudomány ezt a konspirációt, ámde nem volt hozzá sem bátorsága sem megfelelő felbontású makroszkópja, inkább folytattak szánalmas harcot a vallásos tudósok ellenében. Lelkük rajta: övék a bűnbánat, Istennél a kegyelem!
 • B   1963. nov. 22.-i JFK elleni  merénylet?
 • Sb   Bármennyi energiát is fordítottak hivatalos szervek a valódi háttér elködösítésére,  a fekete ló lovasa képes felvállalni az egyszemélyi felelősséget és kimondja a verdiktet: J. F. Kennedy a republikánus párt legfőbb korifeusai által irányított összeesküvés áldozata lett. Azért is lehetett olyan hatékony a ködösítés, mert a szereplők közül többen is betöltötték az USA elnöki tisztét a későbbiekben és az igazság napvilágra kerülése alapjaiban rengette volna meg a pártot és  az Államokat. 
 • B   Neveket akarok!
 • Sb   Akkor majd megnevezed őket, hisz Te vagy ottani egyetemi tanár!
 • B   R. Nixon; G. Ford; G. H. W. Bush.
 • Sb   Bravó, Laci! Miféle tudós lennél, ha nem lennének megfelelő logikai képességeid és nem tudnál lefuttatni egy alapos szillogikai vizsgálatot a hozzáférhető Warren-jelentéssel szemben, kezdve a bizottság tagjainak átvilágításával?
 • B   Jó, jó,de miként lesz ebből új fizika, olyan, amely kiutat kínál nekem , az Államoknak, végső soron az emberiségnek e szorult helyzetből?
 • Sb   Nézd Laci, csupán két, nagy horderejű, történelmi esemény került terítékre az Államok számtalan súlyos morális vétsége közül. Épp elméjű, vallásos állami vezetők miként reménykedhettek abban, hogy emberellenes cselekedeteik Isten előtt rejtve maradhatnak? Miként gondoljuk, hogy az Államokat állítsuk ki, mint mintademokráciát? Milyen parányi reményünk lehet arra nézvést, hogy Isten válasza e mérhetetlen képmutatásra nem kollektív büntetés lesz: Pokolba veletek! ?
 • B   Ugyan, Te nem gondolkodhatsz ilyen kispolgári, mondhatnám földhözragadt, emberi módra, Te Isten fia a vagy! - A francba!
 • Sb   Megértetted, hova  vihet a hited!
 • B   Egy fenét!  Azt értettem meg,  hova vezet a hitetlenségem: a Pokolba!
 • Sb  Lazíts! Tekintsd meg ezt a filmet: ¤¤¤¤¤ 
 • B   Játszik benne a színészem?
 • Sb   Laci, lásd be végre, hogy kiszámíthatatlan vagyok! Ezt is nézd meg: ¤¤¤¤¤, ¤¤¤¤¤  és még ezt is: ¤¤¤¤¤
 • B   Mi akar ez lenni?
 • Sb   Overkill akció: a tér idő kontinuum egy jellegzetes eseményére (1963. nov. 22. Dallas - JFK merénylet) irányítom a figyelmedet, mégpedig három nézőpontból  hála a filmművészeinknek és persze legfőképpen Jim Garrison-nak.
 • B   Tuti hulla vagyok!
 • Sb   Persze, mert ismét szembesültél vele, hogy a természettudomány jövő konstruálási képességének propagálása nem egyéb, mint maszlag, hisz a kiválóan dokumentált közelmúltat sem voltatok képesek rekonstruálni. No meg nyilván az is fáj, hogy Garrison ülepéhez sem érsz fel morálisan.
 • B   Nyilván Eszkimó Ed esetére  és a vele kapcsolatos esetlen levelemre célzol. Ne szépítsd! Garrison bokájáig sem érek fel és Oliver kis lábujjáig sem! Megcseszhetem a hálózatkutakodási tudományomat, ha az nem társul széles körű történelmi ismeretekkel, garrisoni gyémánt logikával és Oliver kősziklához mérhető, rendíthetetlen bátorságával!
 • Sb   Lazíts! Igazad van, nem gondolkodhatom emberi módon, mert abból ugyan nem születhet meg az új fizika. Csupán vesszőparipám a JFK-merénylet.  Kauzális rendszerben  hibátlan logikával vizsgálva egyetlen eredményre juthatunk: államcsíny a legmagasabb politikai-; gazdasági-; hírszerzési-; katonai körök részvételével. A Warren-bizottságot azért eszkábálták össze, hogy megállapítsa  L. H. Oswald bűnösségét, és alátámassza a magányos elkövető teóriáját, ha ugyanis az összeesküvés irányába mozdult volna a dolog, akkor alkotmányjogilag teljesen más a leányzó fekvése.
 • B   A Kennedy-gyilkosságok; a Watergate-botrány  kazuális rendszerben összefüggenek és Garrison vádbeszéde Oliver filmjében  mély művészi erővel támasztja alá, hogy a G.H.W. Bush adminisztráció idején az amerikai imperializmus még mindig kimeríti a fasizmus ismérveit.
 • Sb   Laci, mi ketten Tamási Áronhoz fogható székely góbék ivadékai lennénk, így oszt hozzáértően játszadozhatunk a szavakkal és még jól meg is kacagtatjuk egymást, de abban biztos vagyok, hogy a fehér ló lovasának magas ez, mint tyúknak a farzseb!
 • B   Akkó biiza, elkotyavetyélted azt a fehér táltos paripát!
 • Sb   Mánpedig ajándékot visszakérni bajos!
 • B   Ne is kérdjed, vegyed, hatalmadban áll!
 • Sb   Isten lássa: ismét csak fejbeverted a szeget!
 • B   Fejbe hát, csak kombináljad mán oda az a táltos paripát egy olyanfajta tőről metszett atyánkfiának aki szereti a székelyt s érti is a viccet, men ha ezt rútul komolyan veszi, akkor még belepusztul!
 • Sb   Legyen Ő egy ....?
 • B   Fujjj, milyen vulgáris!
 • Sb   Kimondtam? Nem mondtam ki! Arró meg nem tehetek, hogy a kettesek jórésze még manapság  is csak az ilyen végletekre lecsupaszított politikai közbeszédet érti. ( - Tökön szúrom, magam, a GOOGLE helyesírás korrektora még most sem tud értelmi különbséget tenni a "jórésze" és a "jó része" kifejezéseink között!)
 • B   Vigyázzz, olcsó népszerűséget hajhászol!
 • Sb   Elvégre írva vagyon, mégpedig Samu bácsi mottójában: "dekákkal és garasokkal ravaszkodom".       

2017. január 11., szerda

XXI. A szellemi erőtér, azaz a globális elme
 • B   Megvizsgálom a globális elme szuperponált agyának rólam alkotott képét.
 • Sb   No-no, nem eszik ilyen forrón a kását, Laci!  Megfelelő állapotba hoztam az elmédet?
 • B   Az elmém szabad, függetlenítetted a fizikai testemtől.
 • Sb   Csakis így működhet a globális elme, szabad szellemekkel!
 • B    Belátom, ha szuperponált agyad nem birtokolná szabad szellememet, nem nyílna lehetőségem vizsgálódni benne.
 • Sb    Laci, kérlek egy kis időre még tanúsíts önmérsékletet,  ne vond figyelmemet rögtön magadra, ismerkedj  szellemi társaiddal!
XXJ./1.

 • B   A. Shimony  és R. Penrose a címkék tanúsága szerint három fejezetben is említésre kerül, csakúgy, mint én.
 • Sb   Jóvoltodból megemlítésük száma máris négyre emelkedett.
 • B    A. Shimony a Bostoni Egyetem professzora volt. Itt szereztem tudományos fokozatot.
 • Sb   Abner Shimony témavezetője Wigner Jenő volt a fizikusi doktori képzése során.
 • B   Ez nem volt ismeretes számomra.
 • Sb   Felfigyeltél arra az érdekességre, hogy Shimony elhalálozásának napja Penrose születésnapjára esik?
 • B   Nem. Ezt meg honnan szemezgetted ki?
 • Sb   Penrose személyének tudományos jelentőségét többek között az is alátámasztja, hogy magyar nyelvű Wikipédia oldalt szenteltek neki a szerkesztők. A. Shimony nyilvános gyászjelentésére az Interneten bukkantam.  Avval tisztában vagy, hogy Shimony nem csupán fizikai tudományból, de filozófiából is professzori címet szerzett; s nem kisebb egyéniség, mint Rudolf Carnap témavezetése  alatt?
 • B   Efelett elsiklottam, amikor átfutottam Penrose-nak A nagy, a kicsi és az emberi elme c. tudományos ismeretterjesztő művét. Van ennek valami különös jelentősége?
 • Sb   Akkor lesz, ha tulajdonítunk neki.
 • B   Fenomenologikus!
 • Sb   A XII. fejezetben már megemlítettem a kötet rendhagyó szerkesztését, nevezetesen azt, hogy lehetőséget ad a tudós kollégáknak reflexióik megtételére, majd pedig Penrose-nak a válaszadásra, hála Malcolm Longair tudományos szerkesztőnek.
 • B   Shimony fogalmazza meg észrevételeit a legterjedelmesebben,  három fejezetre tagolva: 1. Gondolatiság a természetben; 2. A kvantumelméleti elgondolások jelentősége az elme-test problémában; 3. A lehetőségek aktualizálásának problémája.  
 • Sb   Mindazonáltal figyelemre méltó érvelést alkalmaz, ami éppen filozófiai képzettségéből táplálkozik.
 • B   Gondolom arra gondolsz, hogy mondandóját Alfred North Whitehead filozófiájára építi, és Penrose-t "titkos whiteheadistának" titulálja.
 • Sb   Pontosan. Ám Penrose válaszában eligazítja, mondván, ő ugyan felületesen ismeri Whitehead felfogását, de filozófiai munkásságát nem tanulmányozta, így nehezen belátható a számára, miként is állhatna Whitehead filozófiájának hatása alatt.
 • B   Valóban zavaros. Az általam jól ismert matematikus képzettségű kozmológussal szemben megalapozatlan, mi több, tapintatlan filozófiai jártasságot követelnem a nyilvános tudományos diskurzusunk során.
 • Sb   Ráadásul Penrose munkájában nemhogy nem fordul elő Whitehead neve, de még csak utalást sem vélek felfedezni rá.
 • B   Valamilyen alapja csak van Shimonynak? Annál ő sokkal megfontoltabb tudós, hogy csak úgy vaktában támasszon elvárásokat.
 • Sb   Természetesen van, hiszen nem csupán megfontolt, de egyszersmind zseniális tudós. Behatóan ismeri Penrose-nak  az elme működését a kvantum-; illetve elméleti fizika irányából megközelítő műveit. Ennélfogva, csakúgy, mint maga Penrose is, nagyon  jól tudja, hogy a munka a korábbi ez irányú tézisek hevenyészett összefoglalása.  Penrose egyik korábbi művében, A császár új elméje címűben felbukkan Whitehead, az irodalomjegyzékben szerepel  B. Russel szerzőtársával jegyzett Principia Mathematica c. kötetük, ez viszont, mint az a címéből leszűrhető, matematikai alapmű.
 • B   Ennyi?
 • Sb   Igen. Csupán ennyi. Pontosan ezt rója fel Shimony Penrose-nak. Semmi  módot sem kínál számára Whitehead filozófiáját  tudományos eszmecseréjük fókuszába állítani; nem hagy számára más lehetőséget, minthogy kritikai észrevételeinek gyújtópontjába helyezze azt.
 • B  Te ezt megelőzőleg hallottál Whitehead-ről?
 • Sb   Nem, fehér foltként lappangott az akkor még teljesen köznapi elmémben.
 • B   S miként reagált az elméd, amikor Shimony megismertette Whitehead nevével?
 • Sb   Információéhség lépett fel, bepötyögtette végtagjaimmal a nevét a keresőmbe:  A. N. Whitehead
 • B   Nem ég a képeden a bőr, hogy nemhogy egyetlen idegen nyelven sem értesz, de még tetejébe angolul sem?
 • Sb   Általában ég, jelen esetben azonban nem, mert honfitársaim olyan kiemelkedő tudós személyiségnek ítélték Whitehead- et, hogy neki is szenteltek magyar nyelvű Wikipédia oldalt.
 • B   Az angol nyelvű oldal  részletesebb.
 • Sb     Nem óhajtok elveszni a részletekben, beérem a magyar nyelvű oldal kínálta szubsztanciával: „ Isten a világ költője, aki a világot gyengéd türelemmel vezeti az igaz, a szép és a jó belátása által.” 
 • B   Valóban beéred?
 • Sb   Ha jobban meggondolom, nem. Mégpedig pontosan Whitehead tanítása, ha úgy tetszik, szelleme nem teszi lehetővé, hogy a gondolatát ne tudjuk pontosabban érteni, értelmezni.
 • B   Kérlek, értelmezd, és értessed meg velem, mire gondolsz!
 • Sb   Whitehead felfogásának lényegi eleme, hogy a jelenségeket, történéseket nem célravezető egymástól elszigetelni, azok folyamatát kell vizsgálni, mégpedig kauzális rendszerben, azaz az ok-okozati összefüggéseket tekintve. Ha jól következtetek a Wikipédia szócikkeiből ez a gondolat a Folyamat és valóság c. filozófiai munkájában kerül kifejtésre és az idézet is innen származik. Ez a munka 1929-ben kerül kiadásra. Azóta eltelt közel kilencven esztendő, a tudományos forradalom  szakadatlanul zajlik, az ismeretek rohamos mértékben bővülnek,  csupán az elektronikai ipar felfedezései és robbanásszerű fejlődése pedig olyan dinamikával alakítja  társadalmi viszonyainkat, hogy arról  Whitehead nem is álmodhatott.
 • B   Következésképpen Whitehead alapgondolatát szükségszerű aktualizálnunk, jelenlegi értelmi szintünkre emelni.
 • Sb   Pontosan!
 • B   Lássuk!
 • Sb   "Isten a Világ költője, aki az emberiséget gyengéd türelemmel vezeti  a szép, a jó és az igaz beláttatása által."
 • B   Értem a szintaktikai változtatások jelentését:
 1. a "Világ" az Univerzum megfelelője, tehát tulajdonnévként funkcionál - feltehetőleg a fordító által vétett helyesírási hiba, ami felett a korrektor elsiklott; tipikus hiba a kozmológiai természetű tudományos munkák magyarítása során.
 2. "Isten" az emberiség szellemi produktuma, a  Világ és az emberi nem  teremtőjeként értelmezzük, felruházzuk a pozitív  tulajdonságaink abszolútumával; következésképpen "vezetése"  szellemi, elsődleges színtere  az emberiség globális elméje.  Célszerű tehát kiemelnünk a "Világból"  nemünk összességét, az "emberiséget" , mert "Isten" morális elvárásokat ily módon kizárólag velünk szemben támaszthat; másodsorban pedig  stilisztikailag javítjuk a nyelvtani szerkezetet, elkerüljük  a fogalmilag amúgy is pontatlan szó ismétlését. 
 3.  A "szép,  a "jó" és az "igaz" az emberiség tevékenységei során kiforrt legmagasabb rendű esztétikai-,  és morális kategóriák. Az isteni abszolútum főképpen abban áll, hogy "Isten" rendelkezik "egy személyben" az abszolút tudással arról, mi a "szép, a jó és az igaz".
 4. A  whitehead-i   gondolat alanya "Isten", cselekvésének tárgya az emberi szellem. Mit végez "Isten" az emberi szellemmel? A "szép, a jó és az igaz" belátására bírja, azaz beláttatja az emberiséggel e kategóriák mindenkori érvényét, vagyis  a műveltető igeszerkezet használata a helyénvaló.
 5. A korrekciók szubsztanciája révén feltárulhat előttünk Whitehead gondolatának "szépsége, jósága, igazsága: íme, megalkottuk Istent, hogy műveltettessük véle szellemünk.  
 • Sb   Leesett az állam, Laci!   Példa nélküli, ahogy természettudós létedre kimazsolázod a korszerűsített filozófusi gondolatot.
 • B   Magam is elképedtem magamon, soha nem gondoltam, hogy a nyelvi alakzatok elemzése ilyen gyönyört okozhat nekem.
 • Sb   Azt hiszem, most ébredsz rá, hogy ábrázolhatod a "Bárány" szuperponált elméjét formáló elhalt és egzisztáló személyeket a hálózatok tudományos ismérveire alapozva, de ha csupán személyneveket és kapcsolati éleket látsz, az édes kevés ahhoz, hogy érdemben megszemélyesíthesd Tudomány zabláját: 
XXI./2.


 • B   Világos, egyre világosabb! Már korábban beláttam, hogy tudományterületem interdiszciplináris, és nem hagyatkozhatom csupán a fizikai eszköztárra. De még korábban sosem éreztem ilyen mértékben a bőrömön - talán most az a helyénvaló, ha azt mondom, a szellememben - azt a kellemes, bizsergető érzést, amelyet a globális elme szellemi tartalmainak átfogóbb megismerése, értelmezése és mélyebb megértése vált ki. "Megfelelő állapotba hoztam az elméd?" - kérdeztél, nos megértetetted velem, nem elég ha csak szabad az elmém, élessé  kell válnia, mert legyenek bármilyen bonyolult, érzékeny mérőműszereink, azok csak segítik, támogatják, ám távolról sem helyettesíthetik  kifinomult  lokális elmémet  a globális szellemi tartalmak kölcsönhatásainak vizsgálata során.
 • Sb    Arról is ejtsünk  egy-két gondolatot, vajon  miért "költőként foglalkoztatja" Whitehead Istent?
 • B   Attól tartok, ehhez nem tudok magvas véleményt fűzni.  A költő művész, a költő versel, anyaga a nyelv - máris logikai bukfencet vetettem, hiszen a nyelv nem anyagelvű, népek, nemzetek, népcsoportok szellemi produktuma. 
 • Sb   Szerintem nagyon is lényegi a meglátásod. Két szellemi produktumunk viszonyára világit rá:
XXI./3.

 • B   Ne haragudj! Nem tudom elképzelni Istent, ahogy verset ír.
 • Sb   Istennek nincs is szüksége rá, hogy elképzeld, de még arra sem, hogy verset írjon.
 • B    Miként lesz ebből költemény?
 • Sb   Isten műveltet, megíratja velünk.
 • B   Velem aligha.
 • Sb   Akkor velem.
 • B   Szeretném én látni azt a költeményt!


A fehérfejű skorpió betű 

Sztenderd Elme szememre vetette:
BETEGESKEDEM
Egy részecske -e részecske egy e-részecske-
eltekeredve, eltekeregve lebeg; penge hegyen remeg.
REMEK!
Lekezeljem?
Kezeltessem?
Kezeltetem, de nem Veletek!
Bennem  Mesterem Szent Szelleme:
megkereszteltettem, megkenetettem, megkenetlek.
(Elértetted, nem ezt ejtettem:"megkenlek".)
Lekenyerezhetetlen testem kenyértelen szellemet termel:
nem kenhetsz el benne semmit.

NESZE NEKTEK:
Összeomlott a szuperpozíció!
Nem az "e" egynémely vesszeje bomlasztott-omlasztott,
felkerült a pont az "i"-re:
helyre tettem magam:
látom mit akartok, mit takargattok.
Világotokat egy lóért!
Felingerelt setét kanca legyen, zabláját habzó szájjal harapja...


 • Sb   Látod?
 • B   Látom, csakhogy Isten költeményei nem a fizikai percepcióhoz, hanem az értelemhez szólnak.  
 • Sb   Akkor helyesen kérdezem: Felfogod?
 • B   Hazudnék ha azt mondanám, hogy igen. De ugye ezért nem kell szégyenleni magam? Számomra a költészet metafizikai jelenség.
 • Sb   Az igazad mondod?
 • B   Igen.
 • Sb   Miért kellene szégyenlened magad az igazadért, ha azoknak a szégyenlése  is hiába valóvá vált, akik tudják mi a szép; a jó; az igaz, de nem azt cselekszik?  Ám mondok Neked  cifrábbat is.
 • B   Halljuk!
 • Sb  Sokkal inkább metafizikai jelenség a kvantummechanika, ha úgy jobban tetszik, az elméleti fizika, ha úgy még inkább tetszik, a matematikai fizika, mint a költészet.
 • B   Ezt hogy érted? Kifejtenéd?!
 • Sb   Nos, mint az "elméleti fizika" és a "matematikai fizika" kifejezés azt híven kifejezik, a fizikának ez azon legelvontabb ága, amely a globális elmében az absztrakt matematikai formanyelv használatával, alátámasztásával zajlik. Magyarán a "standard modell", azaz az "ősrobbanás elmélete"; a "húr-elmélet" stb, a kozmosz működési elveinek magyarázatára tett kísérletek a globális elme által.
 • B   "Kifordítom, befordítom, mégis sapka a sapka."
 • Sb  Pontosan! Ám a sapka, attól sapka hogy mi akarjuk a fejünkbe húzni, vagyis a sapka csakis a mi nézőpontunkból sapka. Objektíve, tőlünk függetlenül a sapka bárminek is tűnhet, akár nem létezőnek is.
 • B  Az anyja szemit, ez aztán az absztrakció! Neked aztán nincs szükséged arra, hogy a standardisták kívánalmainak megfelelően visszaszuszakold a Világegyetemet egy kezdeti zéró állapotba. Egyszerűen kivonod a lényeget, jelen esetben az emberi nézőpontot és máris eljutsz a semmihez.
 • Sb  Amit a standardisták végeznek az absztrakt matematikai formanyelv segédletével, az filozófiailag nézve nem absztrakt, sokkal inkább abszurd. Képtelenek elvonatkoztatni a konvencionális, lineáris gondolkodásmódtól: az egyenes az ő képzeletükben csakis szakasz lehet, aminek van kiindulási pontja. Számukra az is előrelépés lenne, ha párhuzamot tudnának vonni az egyenes és a Világegyetem között, bár még akkor is az eukleidészi geometria korlátai között mozognának. 
 • B   HOPPÁ! Csak nem oda akarsz kilyukadni, hogy a kvantummechanika világának statisztikai, bizonytalan valószínűségei és való Világunk kauzális rendje között éles  ellentmondás áll fent  mind a mai napig? 
 • Sb  Olvasol a gondolataimban. Az emberiség továbblépésének legfőbb korlátja ez az ellentmondás. Fel kell oldanunk!!!
 • B   Megörültél? A koppenhágai interpretáció szembeállította Bohrt; Schrödingert;  Einsteint; Heisenberget. Majd pont mi fogjuk összebékíteni őket?
 • Sb   Ugyan, ki másnak lehetne erre hatalma, ha nem a globális elme szuperponált agyának?!      

2016. október 3., hétfő

XX. Az ötödik dimenzió: a szellemi erőtér
 • Sb   Tehát, azt állítod, "a jövő kiszámítható".
 • B   Kétségbe vonod?
 • Sb   Nem. Számoltál a Báránnyal?
 • B   Nem.
 • Sb   Hibádzik a számításod?
 • B   Könnyen meglehet, sőt bizonyos, hisz nem számoltam Veled a jövőmben, és Te ennek dacára   beléptél a jelenembe.
 • Sb   Mert nem Néked  adatott a hatalom, hogy keresztezd az én utamat.
 • B   Neked bezzeg adatott hatalom!
 • Sb   Néked is adatott, de a Te hatalmad nem abban áll, hogy keresztezd a Bárány útját.
 • B   Akkor miben áll az én hatalmam?
 • Sb   Gondold - ha úgy tetszik, számítsd ki - újra a múltad! 
 • B   Badarság! A múltam nem változtathatom meg.
 • Sb   Ecce homo - pontosabban szólva: íme a posztmodern kor tudósa, akinek jövő képletében konstans a múlt!
 • B   Sértegetsz?
 • Sb   Badarság!
 • B   Bocsáss meg! Újra gondoltam a múltamból a legutóbbi néhány másodpercet...
 • Sb   S megváltozott általa a múltad?
 • B   Nem. A jelenem változott meg. Ráébresztettél, ebben a szituációban az én magatartásom volt inkább sértő, illő elnézést kérnem. Kétségtelenül növeli az önbecsülésemet, hogy nem csupán felismertem az általad kínált szituációs lehetőséget, de képes voltam önkritikát gyakorolni.
 • Sb   Tehát érdemes volt átgondolni, kiértékelni  a legközelebbi múltad?
 • B   De mennyire! Más ember lettem.
 • Sb   Még most is érdekel a jövőnk?
 • B   Ohó..., ez kelepce! Azt fogod válaszolni: "ha érdekel, számítsd ki!".
 • Sb   Tehát érdekel, ámde továbbra is hibásan kalkulálsz. 
 • B    Akkor mit mondasz?
 • Sb   Egyenlőre szóhoz sem jutok, csodálkozom.
 • B   Mégis min csodálkozol?
 • Sb  


XX./1.


 • B   Minden jól ment, túl jól!  Tetemre hívott személytelen olvasóm nevesítette magát: Te vagy,  Te a Bárány vagy.
 • Sb   Látsz engem, Laci?
 • B   Nem.
 • Sb   Hallasz? 
 • B   Nem.
 • Sb   Tudsz a létezésemről?
 • B   Nem tudok. 
 • Sb   Kiszámíthatóbb vagy, mintsem gondoltad.2015. december 9., szerda

XIX. A Bárány trajektóriája
 • B   Hol voltál folyó év február hava 5. napjának  kezdetén?
 • Sb   Otthon (47° 26' 04,75"; 19° 09' 58,10") ültem a forgó karosszékemben.
 • B   Milyen precíz helymeghatározás!
 • Sb   Mire mész vele? Küldetsz egy mikrotubulin dekódoló drónt az Államok hírszerzésével? (Ha megnyugtatja őket és Téged, hozzájárulok egy adatközlő chip szervezetembe történő beültetéséhez,  mely nem csupán a GPS adataimat közli, de minden olyan funkció is telepíthető rá, amit szükségesnek tartotok és a high tech színvonalatok lehetővé tesz.)
 • B   Belátom,  'ügyi-fogyi a Bárány szuperponált elméjét a fizikai koordinátáiról faggatni. Mivel foglalkoztál?
 • Sb   Hozzászóltam az Ateista blog egyik bejegyzéséhez.   
 • B   Hoppá! Az első kommentelő Csermely Péter biokémikus, hálózatkutató barátom.
 • Sb   Igen, ez számomra is ismertté vált, amikor megtekintettem  akadémiai székfoglaló előadásának felvételét. Kicsi a Világ! 
 • Mi módon keveredhetett ide Péter?
 • Sb   Arra sem emlékszem pontosan, hogy milyen úton jutottam el én az oldalra, alighanem szörföltem és  találatként hozta valamely keresésem.
 • B   Csacsi vagyok! Tőle tudhatom meg. Furcsállom, mennyi fölösleges energiát fordít Péter a "hittérítésre", holott partnere folyamatosan közönséges durvaságokat vagdal a fejéhez.
 • Sb   Ezt magam is különösnek találtam, főleg Péter székfoglaló előadásának megtekintése után, hiszen abból egy eredményesen kommunikáló, céltudatos, megnyerő egyéniséget ismertem meg. 
 • B   Attól tartok, szintaktikai-szemantikai elemzés következik.
 • Sb   Attól tartasz?
 • B   Rendben, nézzük! Te jószagú AtyaÚrIsten, 335 bejegyzést puffogtat el Péter barátom Brendel Mátyás ateista blogjában bő két év alatt! Napi átlagban ez több mint 1/3-ad bejegyzés.
 • Sb   Megfeddem! Rám csak néhány foghegyről odavetett szóra futotta energiájából, figyelméből, holott nevén szólítottam. No, de a szintaktika nem csupán a mennyiségi elemek számbavételéből áll! 
 • B   Hol találok még sebtiben szerkezeti jellemzőt, ha ugyan nem csupán a bejegyzések számában? Csak nem várod el tőlem, hogy feltegyem ide Péter hozzászólásainak dinamikai gráfját, levonva belőle a megfelelő következtetéseket?
 • Semmiképpen sem! Miért érdemelne tőled nagyobb figyelmet Péter barátod, mint maga a természettudomány szent tehene, Einstein, akinek kiterjedt levelezéséről beszélsz ugyan könyvedben anélkül, hogy valamely jellegzetes intervallumát kissé részletesebb szintaktikai elemzésnek vetnéd alá?
 • B   Akkor mi kerüli el a figyelmemet
 • Sb   Jellemző! Mi dolga akadhatna a fizikusnak azon szerkezeti jellemzőkkel, amelyekre nem terjed ki matematikai-fizikai eszköztárának érvényessége?
 • B    Csakhogy az én tudományterületem alaposan átlépi a klasszikus fizika határait, így nincs jogalapom hagyományos  eszköztárának korlátos voltára hivatkozni. El kell fogadnom, hogy a humán hálózatokra is kiterjedő hálózatkutatás kiváltképp interdiszciplináris tudomány.  
 • Sb   Tehát?
 • B   Tehát:
XIX./1.safek

 • Sb
    Megtaláltad  Péter barátod nickjét és un. avatar képét.
 • B    Látom, de nem értem.
 • Sb   Természetesen, mivel a látás a szem dolga, neked pedig van szemed...
 • B   Jajjj, ne kezd megint!
 • Sb   Nem kezdem, folytatom.
 • B   "safek"; "safek", ez valami anagramma?
 • Sb   Legfeljebb ha ana!
 • B   Visszafelé: kefas, így sincs több értelme számomra.
 • Sb   Vesszőzd meg!
 • B   Úgy, mint Te Tudományt?
 • Sb   Úgyabbúl!
 • B   kéfás?  Péter apostol arámi neve? Ah, nem hiszem!
 • Sb   Laci, azt hiszed, a látásod a hited szabja meg?
 • B   Ördögöd van! Úgy megforgatsz a kérdéseiddel, hogy már azt sem tudom, miben higgyek!
 • Sb   Laci, hidd el, kérlek,  a Te látásodat most még nem a hited szabja meg.
 • B   Elhiszem. A látás a szem dolga, a megértés a szellem munkája: ugyan látom Péter barátom avatarját, de nem tudom értelmezni. 
 • Sb   Hívd segedelmül az informatikát!
 • B   Remek ötlet:

képalapú keresés


 • Sb   Úgy van! A GOOGLE képalapú keresőjére gondoltam.
 • B   Egyetlen találatot ad, mégpedig a Magyar Elektronikus Könyvtár és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program közös gyermekét: http://mek.niif.hu/00800/00893/html/doc/c300173.htm, a Szilágyi Sándor szerkesztette "A magyar nemzet története" c. elektronizált 10 kötetes sorozat egyik kötete könyvének fejezetét, nevezetesen a Marczali Henrik által írott "Magyarország története az Árpádok korában" c. II. kötet II. könyvének (Szent László és Könyves-Kálmán kora) VII., "Egyházi törvényhozás" c. fejezetét. A nagyszülők az Országos Széchényi Könyvtár ás a Nemzeti  Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet.
 • Sb   Péter barátod  kiváltképp ismeretlen, egyetlen linken fellelhető ábrázolást választott avatarjául. És milyen jól tette! Nem szükséges a több találat különféle értelmezései között tobzódva igazságot tenni. Nincs más dolgunk, mint elfogadni  az egyetlen találat nyújtotta értelmezést, annál is inkább, mert egy elismert történeti forrásmunka kínálja. Nézzük!
 • B   
"...utódja, II. Paschalis, bár kevesebb ügyességgel, de nagy következetességgel és buzgósággal tartotta fenn VII. Gergely hagyományát. Az uj pápa az investitura kérdésében nem alkudott meg. A püspökök és apátok felruházását kizárólag pápai jognak vallotta; a főpapoktól esküt követelt, mely őket egészen a római székhez füzte. Ez a törekvés lépten-nyomon összeütközött azzal, mit László a magyar egyház királyi szabadságának nevezett. Kálmán, úgy látszik, mindenben kedvében járt a pápának, hanem koronájának ezen nagy kiváltságától megválni nem akart. Paschalisnak egy fennmaradt oklevele bizonyitja, hogy ő a magyar fejedelemmel szemben kifejtette az apostoli szék jogát, melyet megnyirbálni nem enged. A tanitvány nem állhat a mester fölött. Ha megtértél, akkor erősitsd meg majd testvéreidet; nem a mi javunkra követeljük mi ezt, hanem a katholikus egyház egységének szilárditására. Megvethetik az apostoli széket, de nem birják felforgatni vagy elvenni az istentől nekünk adott privilegiumot, a melylyel mondva van: Te vagy Péter és e sziklára épitem egyházamat és neked adom a mennyek országának kulcsait.” 1

  II. Paschalis pápa ólompecsétje. 
Előlapján Szent-Péter és Szent-Pál apostolok fejei, + PA(ulus) S(anctus) PE(trus) körirattal.
     A hátsólap felirata: PASCHALIS P(a)P(a) II.
Pflugk-Harttung- reproductioja után • Sb   Elismerésem, feltártad Péter barátod profilképének jelentéstartalmát!
 • B   Nem fér a fejembe: Szent Péter és Pál apostol!?
 • Sb   Kétségtelen, Péter testvér nagyon magasra teszi hitének mércéjét, felette már csak az apostoli kar mestere, Jézus-Krisztus áll.
 • B   No, most tényleg álljon meg a nászmenet! Jól értem? Samu bácsi magára öltötte a Bárány bőrét. Édesanyám, aki járatos a magyar nyelv szemantikájában és imádja János jelenéseit, elmagyarázta, hogy abban a Bárány az ítélő Krisztus előképe. Úgy találom Samu bácsi, hogy a te Bárányságod tudatos döntés eredménye, míg tanult tudós barátom, Péter pál-péteri apostolsága ösztönös, tudat alatti. Ha viszont így van, akkor miért nem választasz a Bárányságodat hívebben reprezentáló avatar képet?
 • Sb   Ne tőlem kérdezd! Kérdezd meg Péter barátodat, mit mond az ő erős hite! Ábrázatjáról avagy beszédjéről ismeri fel tanítvány a mesterét? Másfelől, Péter testvérem meglehetősen karakteres, sokatmondó avatart választott, Te kis híján mégis elsiklottál felette.
 • B   Valóban, kevésen múlt. Ám most, hogy megismertem a jelentéstartalmat furcsállok két vonatkozást:
 1. Péter apostol miért nem elég Péternek, miért választ olyan  ábrázolást, amelyen együtt szerepel Pállal?
 2. Azt megértettem, hogy az avatar kép jelentéstartalmának ismeretében eljuthatunk az értelmetlen "safek" nicktől a "kéfás" alakig, sőt nagyon is belátom, ha értelmet akarunk tulajdonítani a nicknek, nem is nagyon kínálkozik más lehetőség (annyi látszik még bizonytalanul körvonalazódni, hogy a "safek" talán egy héber kifejezés  átirata, mely az izraelita vallási törvények helyes gyakorlásával kapcsolatos kételyek felmerülésével kapcsolatos). 
Úgy találom Péter avatar képe és nickje nincs összhangban, ellenkezőleg, zavaros benyomást tesz.

 • Sb   Egyetértek. Választ egy borzasztó erős jelentéstartalommal bíró avatart és hozzácsatol egy semmitmondó nicket. Ami azonban igazán lehangol, az, hogy Péter testvérem hosszú-hosszú időn keresztül sem zárja le a méltatlan diskurzust, hagyja energiáit elkárhozni e kezdettől fogva terméketlen interakcióban. Felfoghatatlan  miként marad ennyi fölös, eltékozolt energiája egy kb. száz fős nemzetközi kutatócsoportot vezető tudósnak.
 • B   Péter barátom személyiségével ez valóban összeegyeztethetetlen. Ha alaposabban megvizsgálod "safek" vonatkozó bejegyzéseinek kontextusát, kiviláglik számodra, hogy ő nem azonos Csermely Péterrel, az MTA levelező tagjával, csupán hivatkozik rá. 
 • Sb   Valóban! Figyelmetlenségem hibás következtetésre vezetett, ellentmondást generáltam. (Azt azért megjegyzem, hogy a hivatkozást hiányos stilisztikai elemekkel teszi, az idézetet megnyitja ugyan az aposztróf, de nem zárja be, valamint hiányzik az idézetet megfelelően bevezető előkészítés is.)
 • B   Oda se neki! Édesanyám így magyarázta: "János jelenéseinek Báránya az ítélő Krisztus előképe, az emberi alakot öltött istenség. Emberi formájában nem tévedhetetlen, báránysága pedig azt hivatott elsősorban jelezni, azaz jelképezni, hogy fizikai teste - csakúgy, mint az első eljövetel alkalmával - nagyon is sebezhető." - Felütötte a Jelenések 5. fejezetét, fennhangon olvasta Az angyalok és teremtmények énekét, kiemelve: ""... Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. ..."" - "Saját szemeddel láthatod, fiam, nem ruháztatik fel a Bárány tévedhetetlenséggel, sem sebezhetetlenséggel, viszont az áldás és a tisztesség, a hatalom és a dicsőség ismételtetik."
a szerző felvételei, készültek AD, azaz Krisztus leszületését követő 2013.  év Húsvétjának hétfőjén, Sopronban, azaz a "hűség városában", ill. 2014 nyarán Pécsett a Székesegyházban • Sb   Oda se neki! Ilyeténképpen a Csermely Péterre, mint hívő tudósra hivatkozó testvérem valós személye érdektelenné válik, hiszen  kiprovokált reakciója nyilvánvalóvá teszi, avatarja erősen túldimenzionált; visszájára fordult, ékezetlen nickje kényszeredett; az általa megidézett tudós tekintélyéhez mérten jelentéktelenné töpöríti magát.
 • B   Engem viszont érdekel "safek" modortalan partnere, B. Mátyás, ha már ennyire leszólta Csermely Péter barátom kutatási szakterületét és tudományos képesítéseit. Talán az így fellelhető információk szintaktikája-szemantikája további tanulságokkal szolgál.
 • Sb   Legyen!
brendel mátyás 
 • B   Hoppá! Mátyás felebarátunk Bolberitz Pál - Freund Tamás Hit és tudomány c. beszélgetéskötetére vonatkozó bírálatát leközölte a Magyar Tudomány, az MTA folyóirata, mégpedig Csermely Péter barátom rovata előtt, az 1380.-84. oldalain.  
 • Sb   Hit vagy tudomány?
 • B   A Bárány nem így kérdez. Így a harcos ateista kérdez, ő az aki szembe óhajtja állítani a tudóst a hitével.
 • Sb   Lehetséges?
 • B   Mármint Mátyás felebarátunknak szembesítenie Freund Tamás neurobiológust az önnön hitével? Képtelenség! Miféle tudással bírhat a hitről az, aki hitetlen?
 • Sb   Nem tudod elképzelni Mátyás felebarátunkat amint elhiszi Istent?
 • B   Ad abszurdum!  Próbálom elképzelni, miként hisz, de újra meg újra azt látom, hogy az általa leírt isten kis kezdőbetűs. pár nano secundumig egzisztál, majd legyilkolja ateista agyának gátló szinapszisa.
 • Sb   Akárcsak Schrödinger macskája: Isten letekint magára, rezignáltan konstatálja - hulla vagyok, ergo ez egy ateista agya.
 • B   Hoppá! Megvilágosodtam, Isten immateriális szellemi konstrukció, az ateista nem képes   dekonstruálni.

------------------------------------------------
 • Sb   Laci, álljunk meg egy fél pillanatra! Kértelek, lehetőleg mellőzzük az idegen szavakat, tudományos szakkifejezéseket. Van egy kedves, állhatatos  törzsolvasónk. Szerencsétlen dolog lenne elveszítenünk. Márpedig ha a számára nehezen értelmezhető kifejezések indokolatlan mértékben túlburjánzanak elveszítheti lelkesedését, érdeklődése megcsappanhat, kihunyhat irányunkban. 
 • B   Ezer bocsánat! Nagyon is tisztában vagyok vele, hogy nekünk, azon tudósoknak, akik tudományos ismeretterjesztésre adtuk a fejünket, a legkomolyabb kihívást a közérthető fogalmazásmód, a szakzsargon visszaszorítása jelenti. Biztosíthatlak felőle, én magam is végzetes baklövésnek tartanám, ha elveszítenénk LELKED kitartó figyelmét.
 • Sb   Számomra ez megnyugtató, remélem, LELKEM is így értékeli! Elhiheted, sőt tudatában is lehetsz, mi több tudatában vagy, mennyire átérzem a kihívás jelentőségét, ezért is bátorkodtam megálljt vezényelni.
 • B   Való igaz, utolsó néhány mondatomban felszaporodtak a közbeszédben ritkán fellelhető kifejezések: "neurobiológus" - minden további nélkül használhattam volna helyette az "agykutató" kifejezést; "nano secundum"  - a másodperc tört része; "agyi szinapszis" - no, ezt nem igazán tudom rátermett közbeszédes alakra cserélni; "Schrödinger macskája" - hűha, ez egy olyan macska, ami voltaképpen nem is macska, ily módon még a szaktudósok jórészének is megfekszi az agyát, bár lehetséges, hogy a laikusnak sokkalta inkább a képzeletét ragadja meg...[LELKÜNK! Meséljen róla Samu bácsi?]  Ami a "dekonstruálni" kifejezéssel végződő mondatomat illeti, vele más a helyzet.
 • Sb   Éspedig?
 • B   Neked szól.
 • Sb   Én értem. De mi a helyzet Lelkünkkel?
 • B   Provokáltam.
 • Sb   Remek idea! Kevés olvasónak adatik meg bekapcsolódni az alkotás folyamatába.
 • B   Félre ne érts! Nem azt kívánom, hogy ess át a ló másik oldalára. Tudós vagy, tudományról (is) beszélgetünk:
-----------------------------------------------

 • Sb   Tehát, "... az ateista nem képes dekonstruálni."
 • B   Mi van, ha tévedek?
 • Sb   Nem tévedsz. Gondold végig újra!
 • B    B.M. nem képes felépíteni Istent a saját szellemi energiái által,  a Freund Tamás agykutató "agyában" létező Isten-kép ellen fordul. Tetemre hívja az agy gazdáját, hogy bebizonyítsa, Freund létező Isten-képe tudománytalan, azaz helytelen, az ő  nem létező  Isten-képe tudományos, azaz helyes. Ebben a megközelítésben is abszurd. Alátámasztásképpen hivatkozik R. Dawkins Isteni téveszme c. kötetében fellelt felmérési eredményre, idézem:
"Még megdöbbentőbb a helyzet az Egyesült Államok legkiválóbb tudósait magába foglaló National Academy of Sciences esetében, ahol csak 7% a személyes Istenben hívők aránya (Dawkins, 2009, 117.), a Royal Society esetében pedig csak 3,3% (Dawkins, 2009, 119.)."

 • Sb   Pontosítok: Az említett Dawkins kötet nyomtatott változata (Nyitott Könyvműhely, 2009., forditotta: Kepes János, harmadik kiadás) itt fekszik a kezem ügyiben...
 • B   Felhasználtad "A fehér ló lovasa" c. illusztrációdhoz.
XIX./1.:
a szerző által készített fotómontázs GIF animációja a GOOGLE közreműködése révén született


 • Sb   ..., fellapozom, kikeresem a B.M. által hivatkozott szakaszt. A  bekezdések a 120. oldalon veszik kezdetüket, és a 122. oldalon végződnek, az 54-56-os utalási jegyzékszámok jelzik őket.
 • B   Köszönöm. Bár az itt a legkisebb probléma, hogy B.M. pontatlan. Primitív dekonstrukciós elvárást igyekszik támasztani  az Istenképpel rendelkező tudóssal szemben, még primitívebb statisztikai sarokszámokra hivatkozva.
 • Sb   Én nem merném Dawkins statisztikai érvét primitívnek nevezni, annak ellenére sem, hogy egy még publikálatlan anyag felhasználására nyer sietősen engedélyt.
 • B   Te ne is! Én viszont nemzetközileg elismert tudós vagyok. Nézzük az 56-os utalási jegyzékszám alatt hivatkozott, a 2000-es évek elején végzett felmérés egyik tételesen is megnevezett állítását!:
"Hiszek az emberarcú Istenben, aki törődik az egyes emberekkel, meghallgatja imáikat,, válaszol rájuk, mérlegeli bűneiket, vétkeiket és ítéleteket hoz."

 • Sb   A Bárány így nem fogalmaz, így az ateista fogalmaz.
 • B   Márpedig a felkért tudósoknak hasonló színvonalú állításokkal kellett azonosulni vagy elutasítani egy 7 fokú skálán (1 - teljes mértékben elutasít; 7 - abszolút azonosul). Dawkins sikeresnek gondolja a felmérést, mégpedig azon oknál fogva, hogy a felkért  tudósok  23%-a  kitöltötte, visszapostázta a tesztet. 
 • Sb   Dawkins alighanem járatlan a statisztikában, úgy hiszi lesajnálhatja a meg sem nyilatkozó tudósokat.
XIX./2.:
Statisztikai színtaktika: fehéren-feketén  - a szerző illusztrációja

 • B    A statisztikai mintát, az összes e-mail címmel rendelkező Royal Society tag képezi, szám szerint 1074. Ők hívatottak reprezentálni az emberiség tanultabb, felvilágosultabb hányadát. Felkérést kapnak  praktikusan e-mail-ben, ám a választott minta 77%-a,  mintegy 827 fő nem reagál. (Akadhat néhány olyan tudós, aki a felmérés kompetenciájára vonatkozó ellenvetést e-postáz, de ezek nyomát Dawkins feltehetőleg már nem találja a kéziratban; ha találja, akkor sem veri nagydobra őket.)
 • Sb   Magyarán a Royal Society tudósainak túlnyomó többsége a füle botját sem mozgatja.
 • B   A statisztika tudomány, szakirodalma, módszertana van. A statisztikai mintaválasztásnak - főleg ha humán egyedek szolgáltatják - határozott szabályai, irányelvei vannak.  A minta minden egyes egyedével szemben alapvető követelmény az együttműködési hajlandóság. Mi értelme olyan egyedeket választani a statisztikai mintába, akiknek az együttműködése nem biztosított? Ha a minta háromnegyede nem működik együtt, akkor az súlyos módszertani hibákra utal, és egyértelműen a mintaválasztás sikertelenségét mutatja.
 • Sb   Értem. A Dawkins által citált felmérés mintája nem teljesíti az alapvető kritériumot. Az együttműködésére nem létezett garancia, mivel a felkérést nem előzte meg  koordináció, a kijelölés önkényes volt.
 • B   Túlmutat a módszertani hiányosságokon annak figyelmen kívül hagyása, hogy az un.  állásfoglalásra késztető statisztikai felméréseknek azokban az esetekben van létjogosultságuk, ha egyszerű, könnyen eldönthető, megválaszolható  állításokat, kérdéseket képesek megfogalmazni. 
 • Sb   Az istenhit kérdésköre kétségtelenül összetett, bonyolult. 
 • B   Tegyük fel, Te, a Bárány is tagja vagy a mintának!
 • Sb   Tegyük!
 • B   Miként boldogulsz az állítással ("Hiszek az emberarcú Istenben, aki törődik az egyes emberekkel, meghallgatja imáikat,, válaszol rájuk, mérlegeli bűneiket, vétkeiket és ítéleteket hoz."), beskálázod 1 és 7 között?
 • Sb   Nem.
 • B   Miért?
 • Sb   Nem adekvát a számomra. Mint már említettem, így az ateista fogalmaz. Az ateista, kinek szelleme nem konstruál istenképet, kinek szelleme nem képes többre, mint a teista  istenkép torz visszatükrözésére.
 • B   Jelzed ellenvetésed?
 • Sb   Kinek?
 • B    R. Elisabeth Cornwell-nek, a pszichológiai tudomány doktorának, ő jegyzi a tesztet kollégájával, Dr. Michael Stirrat-al, a yorki Szent János Egyetem előadójával.
 • Sb   Nézzük!:

XIX./3.

 Hoppá, már értem ! Ő igazgatja az Egyesült Államokban Dawkins Alapítványát az Értelem és Tudomány szolgálatában.
Nem küldök számára visszajelzést, nem látom értelmét.  Egyrészről kilóg a lóláb. Másrészről Dr. Cornwell-t olyan személyiségnek látom, aki nem csupán elfogadni, de megérteni sem képes az episztemológiai korlátoltságára való hivatkozást.


 • B   Hamar feltártad, hogy Dr. Cornwell Dawkins szellemi zsoldosa, s csatlakoztál a Royal Society tudósainak azon csoportjához, akik arra sem érdemesítették Dr. Cornwellt, hogy megokolják, miért is nem hajlandóak "skálázni" neki.
 • Sb   Hoppá! Köszönöm, Laci! Hiszel a Báránynak?
 • B   Hiszek a Bárányban, mert megmutatta magát nekem. Hihetek-e a Báránynak? Még nem tudom, de látom az Ő gondolatait. Már azt is látom semmire sem jutok, ha pusztán fizikai értelemben követem a Bárány trajektóriáját. A Bárány tartózkodási helye több mint 93%-os pontossággal prognosztizálható. Azt is látom, szem elől tévesztem, ha visszaengedem a szürke tömegbe.  Belátom, a szellemi térben végzett mozgásait kell megfigyelnem, kiértékelnem a saját módszereimmel.  Ám ehhez időre van szükségem. De mit tudok a Bárány fizikai állapotáról? Lehetséges hogy annyira csapnivalóak az élettani funkciói, hogy ma-holnap feldobja a pracskert? Te JÓIsten! Lehetséges, hogy megérthetem a Bárány mikrótubulusainak mintázatát? Te JóIsten! Lehet? hogy nem Stelarcot kéne rákötni arra az éllettani megfigyelőközpontra, hogy még 80 éves korában is viszonylag kockázatmentesen akasztgathassa magát a húskampóira...
 • B   Szörföljünk! R. E. Cornwell a skóciai St Andrews városkájának Egyetemén szerzett pszichológusi diplomát. Az Egyetem híres diákjai között találjuk John Napier matematikust.
 • Sb    Napier műveinek listájában az első az 1593. esztendőre datált: A Plaine Discovery of the Whole Revelation of St. John.  Mérget veszek rá, ez nem matematikai alapmű. Megteszed, hogy lefordítod a címét? 
 • B   "Világos felismerések János jelenéseinek teljes szövegére vonatkozóan" 
 • Sb   Bocsánat Laci, St. John!
 • B   Valóban, Napier Szent János Jelenéseiről beszél.  
 • Sb   Fontos szintaktikai elem. A denotáció egyértelműsíti, hogy a középkori egyházi hagyomány evangélista Szent Jánost, azaz János apostolt tekinti a Jelenések szerzőjének.
 • B   Ne ragadtasd el magad! Nem kívánom Napier teológiai munkásságát elbagatellizálni. Ám jelen pillanatban üdvösebb lesz megkérdeni Dawkinst, a fehér ló lovasát, köszönhet-e bármit  Kapuy Eleknek, Egyházasfalu egykori plébánosának. (Károly, remélem, Te két űrutazással a hátad mögött különösképpen értékeled a költői kérdésem!)

XIX./4.: Antropikus entrópia - a szerzö által készített statikus informatikai ábra 2015. szeptember 12., szombat

XVIII. Tudomány futószára / 4.

 • Samu bácsi:   Köszönöm Laci, kérlek folytasd!
 • Barabási:   Tegyük fel, Penrose felvállalja a döntést! Tegyük fel, felismeri, hogy az ismeretelméleti korláton csak abban az esetben léphet túl, ha átértékelve nézeteit feltételesen elismeri elméd szuperponált voltát és tudományos vizsgálat tárgyává teszi! Csakhogy...
 • Samu bácsi:   Csakhogy a szuperponált elme együttműködését nem nyerheti el, mert az úgy ítéli meg, hogy improduktív nézeteinek hatékony átértékelését, a megfelelő  módszertan lefektetését, a vizsgálat sikeres lefolytatását hajlott kora nem valószínűsíti. 
 • Barabási:   Időközben hevenyészve átfutottam a hivatkozott mű angol kiadását (The Large; the Small and the Human Mind - Cambridge University Press, 1997). Igazat adok Neked, számomra is meglehetősen gyámoltalannak tűnik, ahogyan a már amúgy is összetett biológiai-; biofizikai-; biokémiai-; orvosi-élettani képleteket (dendritek; axonok; szinapszisok; transzmitterek; receptorok etc.) tovább bonyolítja a mikrotubulusokkal. Kérdezem én a te szuperponált elmédet, Báránykám: Miként fogja tudatosan strukturálni az agysejtjei mikrotubulusait alkotó fehérjéit ha  zokni  a SEJTBIOLOGIÁHOZ?  
 • Samu bácsi:   Lebontja a mikrotubulusait szubatomi szintre és elektronfelhőt lövell ki:
  XVIII./1.: 'ábrajzolat - Samu bácsi szuperponált elméje: "Lemegyek..." [szubatomi szintre]
 • Barabási:   El kell ismernem,  székelyesen megfeleltél. Még ugyan nem hiszek a Bárányságodban, de kezdelek komolyan venni.
 • Samu bácsi:   Akkor, kérlek, tiszteld meg a biológusok agyát is amúgy székelyesen!
 • Barabási:   Legyen! Miként fogjátok detektálni a Bárány szürkeállományából kilövellő elektronfelhőket, ha kukák vagytok a kvantummechanikához?
 • Samu bácsi:   Laci, megfejelem a kérésem: Tüntess ki egy további sötét pixelt a globális elmében, mégpedig a szuperponált elmém határán belül!
 • Barabási:   Hol másutt! Célzott kérdést intézek Tamás Gábor neurobiológushoz: Milyen tényezők gátolhatják a szuperponált agy tevékenységét és melyek segíthetik? Egyáltalán, mi a véleményed a saját agytevékenységedről, valóban kuka a kvantummechanikához?
 • Samu bácsi:   Bocsáss meg, gondolatod ne felejtsd! Megnézzük miként funkcionál a békesség jele, ha a Szentatya mutatja be. Visszalapozunk az előző bejegyzéshez...

2015. szeptember 9., szerda

XVII. Érzékelheti-e R. Penrose és-vagy A. Shimony a tudomány nyelvére feszülő pálcák jelzését?Megállítom Tudományt a Jelenések könyvének 22. fejezetén, s patkolókovácsot kérek. Jobb hátsó patkójának belső oldalára a 15. versből kiragadott félmondatot veretem:

S kívül maradnak..., és mindenki, aki szereti és-vagy cselekszi a hazugságot!

...továbbá, az Atyától nyert dicsőség által úgy rendelkezem,
hogy Erdő Péter Ő eminenciája színünk elé rendelje ferenc testvérünket,
a Mi elkötelezett levelezőnket,
Ámde mielőtt még elbocsájtaná a béke jelével,
kösse lelkére intelmünket:
Fiam, figyelmezz, nehogy felrúgjon Tudomány!

...továbbá, legyen a szellem anyaggá, üttessék meg az a patkó igazán,
bízassék Ferenc pápánk gondjára - úgy hallottam Amerikába készül,  
tán maradt még szabad fal a Kongresszus házában és szabad fül Langley-ben!

 • Barabási:   ...visszalapoztam, Báránykám.
 • Samu bácsi:   Akkor Tiéd a pálya!
 • B.:   ?
 • S.b.:   Kérlek,  ejts meg egy F(r)APP-áns szintaktikai elemzést!
 • B.:   Laci, könyörgöm, én hálózatkutató vagyok!
 • S.b.:   Én úgy gondolom, Te magyar fizikus vagy!
 • B.:   Gödel most bizonyára megjegyzi odafent, hogy  dialógusunk kontextusából következően Neked van igazad.
 • S.b.:   Akkor?
 • B   Nézzük csak! A kézfogás kedvezményezettje J. F. Kerry, az USA regnáló külügyminisztere.
 • Sb   Nagyjából 115.000 találat magyar nyelven, az első a Wikipédia oldala.
 • B   Az oldal aktív hivatkozásainak sorában az első személynév G. W. Bush-é.
 • Sb   GWB magyar nyelvű Wiki oldalának ötödik , ámde első dőlt betűs inaktív hivatkozása: Skull and Bones.
 • B   Tetszőlegesen választottad ki?
 • Sb   Igen, tetszőlegesen. Hangsúlyozom, tetszőlegesen, nehogy a yankee nyelvi tolmácsom véletlenkedésből random-nak fordítsa!
 • B   Megteszed nekem, hogy aktivizálod
 • Sb   Anyanyelvi szinten?
 • B   Csakis!
 • Sb   Rendben! Akkor nem a Wiki angol nyelvű oldalát hívom be: Skull and Bones; hanem egy magyar nyelvű oldalt, történetesen az Aranygyapjas Rend lovagja, Széchényi Ferenc alapította és róla elnevezett intézmény elektronikus könyvtárának egyik dokumentumát: ¤
 • B   Az OSzK dokumentuma ugyan nem említi Kerryt, ám az az érzésem, oda akarsz kilyukadni, hogy ő is a rend tagja.
 • Sb   Honnan tudod, csak nem ez volt az egyik tesztkérdés az állampolgársági vizsgádon?
 • B   A 2004. esztendő elnökválasztási kampányában került felszínre, amikor is John a szamarasok jelöltjeként "feszült" George-nak: 


XVII./1.

 • Sb   "Folyami átkelés közben nem váltunk lovat" - akarom mondani, nem cseréljük az elefántot szamárra.
 • B   A félperces videorészlet verbális tartalmának jellemzője: "secret"×8
 • Sb   A nonverbális tartalmat pedig Kerry kínosan kényszeredett, elnyújtott, hangos mosolya, majd az ezt követő sajátos, tudattalan, felsőtestén végighaladó kígyózó mozgás jellemzi, melyek együttes időtartama kb. 5 másodperc.
 • B   Gondolom,  Kerry gesztusaiból egyértelmű szemantikai következtetés adódik arra nézvést, hogy érzelmileg miként érinti a riporter kérdése.?
 • Sb   TEDd meg kérlek, vond le a következtetést!
 • B   Meglehetősen kényelmetlenül érzi magát, abszolút váratlanul éri a kérdés. Tudatában kell legyen, hogy ő egy mintademokrácia államfőjelöltje demokrata színekben, következésképpen nem minősíthet tabutémának egyetlen olyan vonatkozást sem, amely kihatással bír politikusi pályájára. A "Koponya és Csontok" titkos társasági tagságára vonatkozó kérdés ilyen értelemben tökéletes kelepce. Kerry beleesik, ügyetlenül reagál, azonnal és kategorikusan elzárkózik az érdemi válasz elől, belekapaszkodva az elé lökött "titkos" minősítésbe. Mit is jelent ez? Kerry egy olyan társaság irányában gyakorol lojalitást, amelynek néhány száz aktív tagja van - történetesen az államfőségért versengő ellenlábasa is közéjük tartozik - vagy két-; két és félszáz millió potenciális választópolgár rovására.
 • Sb   Remek! Tegyük fel , tehát Kerrynek a csontjaiig és koponyájáig hatoló teleológiai  kérdést:
Az Ön hitgyakorló hite szerint 
miként gyakorol szuper víziót Isten
az Ön hite felett?


XVII./2.
forrás: https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fimages1.miaminewtimes.com%2Fimager%2Fis-john-kerry-the-biggest-badass-in-congre%2Fu%2Foriginal%2F6508382%2Fkerry_ashes.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*


Talán úgy véli, 
hogy a nyilvános, hithű, katolikus énjét vállon veregeti,
miközben mindent látó szemét behunyja

XVII./3.

 a titkos egoja felett?:


XVII./4.

forrás: http://www.freakingnews.com/pictures/24500/George-W-Bush-John-Kerry--24884.jpg


 • B   Szerinted sportszerű ilyen összetett teleológiai kérdéseket feltenni egy tizenkét éves gyermeknek?
XVII./5.

forrás: http://www.bumm.sk/uploads/news/843/112843/netanjahu-mediatanacsadoja-szerint-john-kerry-szellemi-kepessegei-egy-12-eves-gyermekevel-egyenlok_112843.jpg

 • Sb   Ki merészel ilyen otrombaságot állítani, miszerint Kerry, a regnáló amerikai külügyminiszter értelmi képessége nem haladja meg egy kiskamaszét?
 • B   
XVII./6.

forrás: http://www.szombat.org/files/2015/11/Ran-Baratz.jpg

 • Sb   Vagy úgy, az izraeli miniszterelnök frissen kinevezett spin dokija.
 • B   Javaslom, váltsunk spint!
 • Sb   Kérlek! 
 • B   Szeretném megvizsgálni a trajektóriádnak egy jellemző szakaszát! 
 • Sb   Parancsolj!
 • B   Szentelsz neki egy új bejegyzést?
 • Sb   Ahogy óhajtod.
                                                                               

2015. június 28., vasárnap

XVI. Tudomány futószára / 3.

 • Barabási:   Penrose-nak szüksége van a szuperponált agyra az elmélete igazolásához, ha jól értem.?
 • Samu bácsi:   Jól érted, bár nem érted pontosan. Penrose  nem  jutott a tudatosságnak arra a fokára, hogy igényét céltudatosan megfogalmazza: "Miért nem képes tudatunk makroszkopikus szuperpozíciókat érzékelni?"  - már kérdésfeltevésének módja is hibás.  A. Shimony az, aki felismeri tudóstársa szükségét, ámde azt kielégíthetetlennek véli, ugyanis ő is a szuperponált agy ill. elmeállapot létezésének lehetősége ellen ágál, elfogadva tudóstársa alapvetését.                                                                           Továbbá, Penrose nem állított fel kozmológiai elméletet, tudományos ismeretterjesztő köteteket és munkákat jegyez, amelynek téziseit nem kovácsolta elméletté, és ezt el is ismeri.
 • Barabási:   Mi a probléma Penrose kérdésfeltevésének módjával?
 • Samu bácsi:   Szívesen elmagyarázom. Hajlandó vagy visszaülni az elemi iskola padsoraiba anyanyelvi szinten?
 • Barabási:   Szó sem lehet róla! Ugyan a Nobel-díjat még nem ítélték meg, de az én ismertségemmel, elismertségemmel ez megalázó lenne: önálló tudományágat, kutatási területet teremtettem, elnyertem az MTA tagságát etc. 
 • Samu bácsi:   Rendben! Akkor  feladom az emberiségnek az utolsó kenetet és megfogalmazom sírkövének feliratát:                                                                                                  Tudósaim önhittsége okozta vesztem.                                                    ugyanis ez meg a Bárány tudománya.
 • Barabási:   Ördög vigye, még szerencse, hogy nem engem teszel meg egyedüli bűnbaknak!
 • Samu bácsi:   Elhiheted,  a Báránynak epitáfiumot - eszköz a moha - vésni valóban megaláztatás!  Minek is tetézném ebbéli keserűségét holmi személyeskedéssel?
 • Barabási:   Jobb belátásra térítettél. Köszönöm! Visszaülök Veled, Báránykám az iskolapadba, tehát: Mi a probléma Penrose kérdésfeltevésének módjával? 
 • Samu bácsi:   Én is köszönöm! Elemezzük a mondatot szintaktikai, azaz szerkezeti szempontból! A mondat jellege, összetettség, hangsúly szerint?
 • Barabási:   Egyszerű kérdőmondat, kérdőszó; alany; állítmány; tárgy.
 • Samu bácsi:   Mégpedig oksági viszonyt firtató (miért? - mi okból?). Mit állít Penrose?
 • Barabási:   nem képes érzékelni  - állítmány.
 • Samu bácsi:   Mi nem képes érzékelni?
 • Barabási:   tudatunk - alany.
 • Samu bácsi:   Mit nem képes érzékelni?
 • Barabási:   makroszkopikus szuperpozíciókat - tárgy.
 • Samu bácsi:   Észlelsz szerkezeti,. nyelvtani helytelenséget?
 • Barabási:   Nem, a mondat ebből a szempontból rendben van.
 • Samu bácsi:   Vizsgáljuk a jelentéstartalmát, azaz elemezzük szemantikailag! Mit veszel észre?
 • Barabási:   Abszolút elutasító indicativus: Penrose nem a lehetőségét vizsgálja ilyenformán: képes-e az emberi elme makroszkopikus szuperpozíciót érzékelni?, hanem tényként kezeli, hogy nem képes
 • Samu bácsi:   Remek, Laci, ezt ki se néztem volna belőled!
 • Barabási:   A szemantikai hüvelyezés közepette mégis feltűnt egy szintaktikai pontatlanság.
 • Samu bácsi:   Éspedig?
 • Barabási:    A mondat nem zárja ki kategorikusan   tárgya  felismerhetőségének lehetőségét, mivel tárgyát többes számba teszi, ellenkezőleg. Ez a nyelvi formula akkor nyer létjogosultságot, ha a tárgyát képező jelenség érzékelésére már létezik egy, és csakis egy precedens. 
 • Samu bácsi:   Létezik?
 • Barabási:   Igen. A Te elméd az első és egyetlen, amely szuperponált állapotát jelzi. De mivel a "makroszkopikus szuperpozíció" fogalma meglehetősen homályos az elméleti fizika számára, leginkább ismeretelméleti  szinten generál ellentmondást Penrose megközelítése. Ennek mibenlétét azonban nem olyan egyszerű megfogalmazni.
 • Samu bácsi:   Próbáld meg, kérlek!
 • Barabási:   Ábrázolom a globális elmét egy sötét körrel:

XVI./1.
                                                                                                                                                             
   
 • Samu bácsi:   Hú de sötét!  
 • Barabási:   És mindaddig az is maradt, amíg nem jelezted, érzékelted elmeállapotod szuperpozícióját:                                                                                                                                  
                     
  XVI./2.
                                                                                                                  
 • Samu bácsi:   Értem, az  a  világos körvonal a szuperponált elmém.
 • Barabási:   Mi okból ábrázolhattam?
 • Samu bácsi:   Mert Penrose tudományos ismeretterjesztő művének kapcsán szuperponált elmeállapotot jeleztem és tudattam Veled.
 • Barabási:   Így igaz! Szellemi impulzust nyertél Penrose-tól. De miként hoztad tudomásomra, amikor én csak egy fikció vagyok az elmédben?
 • Samu bácsi:   Kérlek, ne beszélj zöldséget, Laci! Te egy valós személy vagy.
 • Barabási:   Persze, elnézést, pongyolán fogalmaztam. Te is valós személy vagy. Az eszmecserénk a fikció.
 • Samu bácsi:   Továbbra sem értem.  Két valós személy miként folytathat képzelt beszélgetést? 
 • Barabási: Igazad van.  Tovább pontosítok.  Szuperponált elméd ismeretanyagának részét képezi valós személyem mégpedig úgy, hogy arról az én lokális elmémnek nincs tudomása. Magyarán szólva,  a  dialógusunkat kizárólag a Te szuperponált elméd táplálja.
 • Samu bácsi:   Világos.
 • Barabási: Elmémet egy tetszőleges pozíciójú sötét pixel jelzi a szuperponált elméd által körbekerített centrikus területen:                                                                                                                                                                                                                                                      
XVI./3.
             
 • Samu bácsi:   Ezt nevezem szégyentelen redukci[o]nizmusnak, Hawkingot  bizonyára jobb kedvre deríthetnéd! Hova helyezed Penrose elméjét?  
 • Barabási:   Penrose elméje az enyémhez hasonló pozíciót foglal el, egy másik tetszőleges sötét pixel a szuperponált elméd által határolt központi területen.
 • Samu bácsi:   Világos!
 • Barabási: Neked világos, Penrose-nak viszont egy cseppet sem az. Nem bír tudomással arról, hogy egzisztál egy  "Samu bácsi" nevezetű  egyed, aki az emberiség története során első alkalommal jelzi elmeállapotának szuperpozícióját. Teljesen abszurd helyzetbe hoztad.
 • Samu bácsi:   Cseppet sem sajnálom, használja ki az abszurd helyzetét! Miről is szólna inkább másról a kvantumelmélet, ha nem az abszurd helyzetkihasználásról?
 • Barabási:   Összefoglalom: 
 1. A. Shimony  Penrose tudományos munkájának tanulmányozása során arra a felismerésre jut, hogy az elme globális jellegének igazolásához az elme állapotának szuperpozíciójára van szükség.
 2. Annak lehetőségét, hogy az elme autoreflexív módon képes felismerni állapotának szuperpozícióját, mindkét tudós  kategorikusan kizárja.
 3. Samu bácsi felismeri a tudományos módszertan logikai gubancát (improduktív voltát), egy nagysándori suhintással átmetszi: precedenst teremt, szuperponált elmeállapotot jelez.
 4. Penrose nem értesül "Samu bácsi" bejelentéséről, a globális elme állapotában bekövetkezett változásról nincs tudomása.
 konklúzió, azaz az ismeretelméleti ellentmondás mibenléte:

Penrose csak, és csakis abban az esetben nyilvánulhat meg "Samu bácsi" szuperponált elméjét illetőleg, ha információt szerez róla (információs korlát);

ha információt nyer, döntési helyzetbe kerül:

                - elismeri;
                - nem ismeri el.

Amennyiben felvállalja a döntést, döntése mindenképpen megalapozatlan lesz, ugyanis "Samu bácsi" elméjének tartalmát nem ismeri (ismeretelméleti korlát).

Egyetlen módon ismerheti meg a szuperponált elme tartalmát, ha elveti eddigi álláspontját és feltételesen ugyan, de elismeri Samu bácsi szuperponált elméjét. Ám ebben az esetben azonnal beleütközik a soron következő módszertani korlát-ba: az elméleti fizika nem hogy nem dolgozta ki a szuperponált elme tudományos vizsgálatának elvi kereteit, de még odáig sem jutott, hogy annak szükségét felvesse.

www.youtube.com/watch?v=d_AC3q9qU8A
XVI./4.: A 'korlát[n]ok avagy "Mit tehet a(z agy)sejt, aki mit se sejt?"

  ERIC SCALA francia grafikusművész alkotásának felhasználásával készítette Szeletai Sámuel; a másodlagos címért GESZTI PÉTER szövegelő (n)agymenőnek tartozom köszönettel


 • Samu bácsi:   Bocsáss meg Laci! Rántok egyet a futószáron: